Apr 28, 2012

ఎవరు గొప్ప? సూర్యదేవుడు - వాయుదేవుడు

మనం చాలా సార్లు మన ప్రక్క వారితో మనల్ని పోల్చుకుని ఒకటి..పొంగిపోవటమో లేదా... క్రుంగిపోవటమో చేస్తూ ఉంటాము.... కానీ  రెండూ చాలా తప్పైనవి :) ... 

ఎవరికున్న ప్రత్యేకత వారిది ! 

ప్రక్కవారిలోని కొన్ని మంచి విషయాలు అనుకరించటం మంచిదే .. కానీ అవి కూడా "పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్న " చందాన కాక మనకి సాధ్యమయిన రీతిలో మాత్రమే !

ఒకవేళ మనకే ఏదైనా ప్రత్యేకత వుంటే ... ప్రక్కవారిని హేళన చేయకుండా, సఖ్యతగా వుంటూ వారిని ప్రోత్సహించాలి ! మనం చేయగలిగేవి ప్రక్కవారు చేయలేకపోవచ్చు.. అలాగే ప్రక్కవారు చేయగలిగేవి మనం చేయలేకపోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని .. అందరితో మంచిగా ప్రవర్తించాలి !

ఈ క్రింది కథ లో వాయుదేవుడు .. సూర్యదేవుని అపహాస్యం చేసి , తరువాత భంగపడి ... "ఎవరి ప్రత్యేకత వారిదే !" అన్న విషయం తెలుసుకున్నాడు...అదెలాగో మనము విందామా? 


 

Apr 23, 2012

మర్యాద రామన్న గారి కథలు .... మంచమ్మ - చెడ్దమ్మ

పిల్లలూ .. మర్యాద రామన్న గారనీ.. ఇదివరకటి రోజుల్లో ఒక తెలివైన గ్రామ పెద్ద ఉండేవారు. ఆయన తనదగ్గరికి సమస్యలతో వచ్చెవాళ్ళకి మంచి సలహాలు ఇవ్వటమే కాకుండా ... ఎటువంటి వ్యాజ్యాన్ని ఐన భలే తెలివితేటలతో , నిష్పక్షపాతం గా పరిష్కరించేవారు. ఈ క్రింద నేను చెప్పిన కథే దానికి ఒక నిదర్శనం.

ఈ కథలో వ్యాజ్యానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎటువంటివారో... ఒక చిన్న పరిక్షద్వార తెలుసుకుని.. భలేగా తీర్పు చెప్పారు .. మీరు కూడా వినేయండి మరి  :)


౧. నీటి ఆవస్యకతనీ, విలువనీ పిల్లలకి తెలియచెప్పండి.
౨. ఎక్కువ నీరు దుబారా చేసేవారు అప్పుల పాలు అవుతారు  - మా నాన్న చెప్పే వారు !
౩. నీరు ఒక సహజ వనరు అని తెలియజెప్పి .. నీటిని పొదుపుగా వాడుకునేలా ప్రోత్సహించండి

Apr 12, 2012

విజయమో ! అనుభవమో! ఏదో ఒకటి ...

మనం మన జీవితం లో రకరకాల సమయాల్లో రకరకాల పనులు చేయవలసి వస్తుంది .... ఒక్కక్క పని మనకి చాలా కొత్తగా వుంటుంది .. మొదట్లో ఆ పని చేయాలన్నా, అసలా  పని మొదలుపెట్టాలన్నాచాలా బెరుకుగా , భయం గా వుంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం ఈ పని సరిగ్గా చేయకపోతే ప్రక్కవారు ఏమనుకుంటారో , మనల్ని చులకన చేసి  ఏడిపిస్తారేమో అని అసలు పని మొదలుపెట్టటానికే చాలా భయ పడుతూవుంటాం.... ఆ భయానికి లొంగిపోయి మనకిష్టమైన పనులు కూడా చేయకుండా వాయిదా వేయటమో .. మొత్తం గా మానివేయటమో జరుగుతుంది.

కానీ... ఒక్కసారి ఆ భయాలన్నీ ప్రక్కన పెట్టి , నూటికి నూరుశాతం ఏకాగ్రతతో ఆ పని చేస్తే .... 
ఐతే ...ఆ పనిలో "విజయం"  సాధిస్తాం... 
లేదూ .. కనీసం "అనుభవం" అయినా సంపాదిస్తాం.....
లేదూ ..  "కనీసం ..ప్రయత్నమైనా చేసాం! " అన్న ఆత్మ సంతృప్తి అయినా మిగులుతుంది ... మరి మీరేమంటారు ???

ఈ క్రింది కథ లో చిట్టి ఎలుక తనకి తెలియని ఒక కొత్త పనిని, తనదైన విధానం లో చేసి ... విజయం పొందటమే కాకుండా ఒక మంచి అనుభవం కుడా సంపాదించింది..అదెలాగో విందామా ??

మరి మీరు కూడా ఏదైనా ఒక క్రొత్త పని చేసేటప్పుడు.. ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా ... ధైర్యం గా చేస్తారు కదూ!! ??

Apr 2, 2012

మాట కున్న విలువ పెంచుకుందామా !

అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక బుల్లి బుజ్జాయి ఉన్నాడట! వాడు భలే అల్లరి పిల్లాడు :) వాడు నాన్న చెప్పిన మాట వినకుండా ... అల్లరిగా ప్రవర్తించి ..అబద్దం చెప్పి .... నాన్నకి కోపం తెప్పించటమే కాక , ఒక గుణపాఠం నేర్చుకున్నాడు. ఆ గుణపాఠం ఏమిటో తెలుసా....!! ??
 
" అబద్దాలు చెబుతూ వుంటే మాట కి వున్న విలువ తగ్గిపోతుంది.... ఎవ్వరూ మన మాట వినరు " అని.!
 
మరి మనం కుడా ఆ కథ ఒకసారి విందామా ....