May 23, 2012

అందం అంటే...??!!

అందం  అంటేమంచి రూపు రేఖలు కలిగి వుండటం కాదు! మంచి మనసు కలిగి వుండటం!!
మంచి నడవడిక, ప్రవర్తన, కలివిడితనం, స్నేహభావం, సహృదయం లేనినాడు..... అందానికి అస్సలు విలువ లేదు! ఇవన్నీ ఉన్ననాడు అందం తో పని లేదు !!!

                          బాహ్య సౌందర్యం కన్నా అంత:సౌందర్యం చాలా విలువైనిది.

బయటికి అందం గా లేమని, అందరిలో  గుర్తింపు లేదనీ విచారించకుండా ... మనం చేయగలిగిన పనులను ఆత్మవిశ్వాసం తో చేసుకుని ముందుకు వెళుతుంటే ...గుర్తింపు దానంతట అదే లభిస్తుంది!!

                           ప్రార్ధించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న !!

ఈ క్రింది కథలో ...దుప్పి ..ముందు అందానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత నిచ్చి , తరువాత ఎలా తప్పు తెలుసుకున్నదీ ..విందామా?? :)

May 5, 2012

స్నేహితులలో ఏమి చూడాలి ?

మనం ఎవరితోనైనా స్నేహం చేసేటప్పుడు ... వారి ప్రవర్తననీ , మంచి నడవడికనీ , వారిలోని మంచి మనసునీ చూసి స్నేహం చేయాలే కాని ... వారి రూపురేఖలనీ, ఆకారాన్ని, వస్త్ర ధారణనీ బట్టీ కాదు !

 ఒకరికి డబ్బు లేదనీ, మంచి బట్టలు వేసుకోలేదని , బీదవారనీ వారితో స్నేహం చేయకుండా ఉండకూడదు. "స్నేహం " అంటే అదేమరి!

ఈ క్రింది కథ లో ఆస్ట్రిచ్ పక్షి కి మంచి స్నేహితులు ఎలా దొరికారో విందామా మరి?!మీరు కూడా స్నేహితులతో చక్కగా మెలగుతారు కదూ ... ! :)