Mar 14, 2012

కలసి మెలసి ఉందామా.. ??

హాయ్…
ఇదివరకూ ప్రతీ  కుటుంబం లోనూ అమ్మ, నాన్న, అన్నయ్యలు, చెల్లెళ్ళు,  బాబాయిలు, పిన్నులు, బామ్మా తాతయ్య లు అందరు కలిసి వుండేవారు.. ఇంటి పనిని   ఆడవాళ్ళు అందరు కలిసి పంచుకుంటే … బయటి పనిని మగవాళ్ళు అందరు కలిసి పంచుకునేవారు. సంతోషాన్ని  దుఃఖాన్ని అందరు కలిసి పంచుకునేవారు . ఇప్పుడు మనింట్లో అంత మంది వుండటం లేదు కదా! మరి అందుకని మనం వీలైనప్పుడల్లా అమ్మానాన్నలకి .. తాతయ్యాబామ్మలకి సాయం చేయాలి.
ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయం ఎవరో ఒకరితో కలిసి పంచుకుంటే ఎంత అందం గా  ఆనందం గా వుంటుందో ఈ చిన్న కథ లో తెలుసుకుందామా??


అలాగే ఏదైనా కష్టమైనా  పని చెసేటప్పుడూ అందరు కలిసి ఆ పని చేస్తే ఆ పని చాలా సులువుగా అయిపోతుంది ... అదెలాగో ఈ కథ లో తెలుసుకుందాం...
 

మరీ ... ఎవరైనా మంచి పని చేసేటప్పుడు మీరు కుడా సాయం చేస్తారు కదూ..  :)

Mar 6, 2012

దురాశ వద్దు!

అంతులేని దురాశ వల్ల మనకీ ఎప్పుడూ కష్టాలే! ఉన్నదాన్ని చూసి సంతోషించలేము... ప్రశాంతం గా వుండలేము... ఎప్పుడూ మనకి లేనివాటికోసం ఏడవటమే సరిపొతుంది.  అలాగే అబద్ధాలు  ఆడుతూపోతున్నా కూడా!  చెప్పిన అబద్ధాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికీ బోల్డు అబద్ధాలు ఆడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టీ .. నిజాయితీ గా  వుంటే మనకి ఈ బాధలేమీ  వుండవు... పైగా అందరికీ మన మాట మీద నమ్మకమూ, గౌరవమూనూ....

మరి మీరూ నిజాయితీ గా , సంతోషం గా వుంటారు కదూ... :)

ఈ క్రింది కథ లో... దురాశ దుఃఖానికి చేటని ...అలాగే ప్రాణం పోయినా అసత్యం పలకకూడదనీ, నిజాయితీ గా వుండాలనీ తెలుసుకుందాం !


Mar 4, 2012

అమ్మానాన్న ల మాట విoదాం!


నేను చెప్పబోయే ఈ కథ మీఅందరికీ ఏం చెబుతుందో  తెలుసా !!?? .... " అమ్మా నాన్న ల మాట వినాలనీ.. వాళ్ళేం చెప్పినా మన మంచి కోసమే..."  అనీను:)  మనం స్వతంత్ర భావాలు ఏర్పరుచుకుంటూనే /  స్వతంత్ర్యంగా వుండటం నేర్చుకుంటూనే .. తల్లిదండృల అభిప్రాయాలని / అనుభవాలని  కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి... అనీను!

ఈ కథలో ఒక చిట్టి చేప పిల్ల అమ్మ మాట వినకుండా బయటకి వెళ్ళినందుకు పడిన కష్టాలు , నేర్చుకున్న గుణపాఠం... అలాగే గొప్పలకు పోయి ముప్పు తెచ్చుకున్న ఒక కప్ప గురించి తెలుసుకుందాం !
  తల్లిదండృలకి నాకు తోచిన సలహాలు:
----------------------------------------

1. చేప పిల్ల ఎలా ఈదుకుంటూ వెళ్ళిందో మీ చేతులని చేపపిల్లగా ( ఒక చేయి మీద ఇంకో చేయి వేసి బొటనవేళ్ళు తెడ్లు లాగా వూపటం ) మార్చి , ఈదుతున్నట్టు గా చేసి  చూపించండి.(అందరికీ తెలిసినదే... ఏమిటో నా తాపత్రయం ! :D)

2. చేపపిల్ల భయపడుతూ మట్లాడుతున్నచోట మీరు కూడా భయం,భయం గా అభినయిస్తూ మాట్లాడండి. ( Come on ... start camera... ready.. ACTION )

3. కప్ప రెచ్చిపొయి పాట పాడే సందర్భం లో మిమ్మలి మీరు మైఖేల్ జాక్సన్ లా వూహించుకుని ... భీబత్సం చేసెయండి అంతే!  

4. ఒక చేతిని కప్పలనూ... మరో చేతిని పాము లాను చేసి... కప్ప పాడుతున్నట్టు... పాము పాకుతూ వస్తున్నట్టూ...  రెండు ఫ్రేముల్లో మీ పిల్లలకి సినిమా చూపిస్తూ .. కప్పని ఆమామ్మ్ తినేయండి.  :)
Mar 1, 2012

పులిని చూసి నక్క వాతపెట్టుకున్నట్టూ...

మనం మన జీవితం లో చాలా మందిని చూసీ... వారిలాగా మనం ఎందుకుచేయకూడదు??... అని తర్కించుకుంటూ వుంటాం.  అలా ప్రక్కవారిని అనుకరించేముందు.... మనమేమిటో, మన శక్తిసామర్ధ్యాలేమిటో తెలుసుకుని తెలివిగా మెలగాలిగానీ ...గుడ్డిగా అనుకరించకూడదు. 

మనకున్న దానిలో మనం "సంతృప్తి" గా జీవించాలి. అందని పళ్ళ్ళకి అర్రులు చాచి అల్లరి పడకూడదు. 

అదెలాగో ఈ కథలో తెలుసుకుందామా....!!??